ข่าวประชาสัมพันธ์

15129463 1870073216557953 3255366177245388525 o

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

            วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร กว่า ๓๐๐ รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ซอยหมู่บ้านออมไทย ถนนพุทธมณฑลสาย ๘ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
       

        วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวนครปฐม กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร กว่า ๓๐๐ รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ซอยหมู่บ้านออมไทย ถนนพุทธมณฑลสาย ๘ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่...
- สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (มจร วัดไร่ขิง)
ชั้น ๒ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ถ.พุทธมณฑลสาย ๘ ซอยหมู่บ้านออมไทย ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- โทรศัพท์
พระครูปฐมธรรมวงศ์ ๐๘๑-๑๙๔-๓๓๙๙
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ๐๘๔-๕๔๕-๕๑๔๔
พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ ๐๘๙-๕๔๐-๖๗๕๙

15138370 1872919676273307 5030963265236560485 o

15123132 1872919416273333 407199523803326922 o

     
     
     
     

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ